Råd till gravida

I dag ges det i Sverige ingen tydlig information till gravida om man bör, eller inte bör färga håret under graviditeten.

Det är ett faktum att kemikalier kan tas upp genom huden i hårbotten och det går inte helt att utesluta att det kan påverka graviditeten eller fostret negativt. Vi vet även att fostrets organ bildas under de tolv första graviditetsveckorna och är då extra känslig för påverkningar från kemikalier.

I andra länder såsom exemplvis Danmark avråder man gravida från att färga håret. Vi har valt att följa denna linje vad det gäller färgning med oxidativa färger.

Enligt en undersökning av Kalla Fakta i maj 2011 framkom det att så sent som 48 timmar efter oxidativ färgning återfanns stora mängder kemikalier i kroppen.

"Det är fruktansvärt höga halter som kommer ut i urinen. Jag tror knappt att jag någonsin under mina 20 år som analytisk kemist sett sådana här halter" säger Bo Jönsson, professor i kemi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Vi avråder oxidativ färgning men erbjuder samtidigt andra färgförändrande alternativ såsom; New Genertion färg eller slingor som inte kommer i direkt kontakt med huden.