Ordlista på farliga ämnen i hår & hudvårdsprodukter

 

MINERALOLJA 

De flesta av de icke ekologiska produkter som finns på marknaden innehåller samma basingrediens. Det spelar ingen roll om det är ett dyrt eller billigt hudvårdsdmärke eller om det kommer från aporeket. Ingrediensen brukar vara mineralolja,så vi börjar med att titta på det.

Mineralolja är en av de vanligast förekommande ingredienserna i hudvårdsprodukter, trots att den inte alls borde användas för hudvård,den stör kroppens egen funktion att skapa balans i huden.
Hudens naturliga tillstånd är att vara kemiskt något sur pH 3.9-5,5, fet och fuktig. Mineraloljan täpper igen upp till 60 % av hudens porer och stör därmed kroppens fuktbalans och förmåga att balansera sig.

Produkter som innehåller mineraloljor är populära eftersom de känns väldigt sköna och lena på huden då mineralolja lägger sig som en tunn plasthinna på huden.
Huden blir beroende av produkten och man får en känsla av att man måste smörja sig.
Det som händer är att huden sluter sig och stängs vilket resulterar i att hudens funktion som renings och andningsorgan inte fungerar som den ska.
Svettavsöndringen och hudens egen fettproduktion blir rubbad och pH.värdet blir stört.

Andra användningsområden för mineralolja är till bilmotorer och som symaskinsolja, vilket den väl egentligen lämpar sig bäst för…

Mineralolja innehåller inga vitaminer eller fettsyror, utan är ett dött material. Vid långvarig användning blir huden torr och livlös och känns till slut plastig.

Fördelarna med mineralolja är få, men iniom hudvårdsindustrin är den populär framförallt för att den inte härsknar.
En annan fördel är priset, mineralolja är väldigt billigt och används som bas i de flesta ickeekologiska hudvårdsprodukter, i allt från apotekets till de riktigt dyra kosmetikamärkena

Mineralolja har flera olika namn:
Mineral oil. Vit mineralolja, Medicinsk vitolja,Vaselin, Vaselin oil, Oleum vaselin Paraffinum Liquidum, Paraffin, Oleu petrolen, Paraffinum, E 905, Paraffin Oil, Liquid paraffin!!!!!!

PEG-OLJA
PEG-oljor (PolyEthyleneGlykol) kan även kallas för t.ex olivåterfettning, låter ju naturligt och bra, men PEG-olja är i grunden en bra vegetabilisk olja eller fett som manipulerats kemiskt för att det ska bli vattenlösligt,så att det kan blandas med vätska utan att skikta sig.
För att göra det så används ett lösningsmedel från råoljeindustrin. Man har funnit rester av det lösningsmedlet i PEG-oljor,dessa anses vara cancerframkallande.
Fördelen för kosmetikaindustrin (PEG används ej i rena ekologiska produkter) är att PEG-oljor kan blandas med vatten, det är en billig råvara. de härsknar inte., klibbar inte och kan fås i alla tänkbara konsistenser.
PEG används som lösningsmedel för doftämnen, förtjockningsmedel i cremer, gör cremer vitare, minskar uttorkning vid användning av tensider i rengöringsprodukter.
Tensider är för övrigt mycket skadliga både för människan, vattenlevande organismer och vår miljö. Det bidrar starkt till övergödning i våra vattendrag.

Andra användningsområden för mineralolja är till bilmotorer och som symaskinsolja, vilket den väl egentligen lämpar sig bäst för…

Mineralolja innehåller inga vitaminer eller fettsyror, utan är ett dött material. Vid långvarig användning blir huden torr och livlös och känns till slut plastig.

Fördelarna med mineralolja är få, men iniom hudvårdsindustrin är den populär framförallt för att den inte härsknar.
En annan fördel är priset, mineralolja är väldigt billigt och används som bas i de flesta ickeekologiska hudvårdsprodukter, i allt från apotekets till de riktigt dyra kosmetikamärkena

 

PARABENER - Konserveringsmedel.
Parabener är en grupp syntetiska konserveringsmedel som förekommer i hår & hudvårdsprodukter, kosmetika, mediciner och mat.
Parabenerna dödar eller hämmar tillväxt av ett brett spektrum av bakterier, jäst och svamp. Oftast tillsätts en kombination av flera olika typer av parabener i produkterna för att konservera så effektivt som möjligt. Ju mer vatten en produkt innehåller desto större risk att de innehåller parabener.

Det finns dock ett par nackdelar med parabener… De verkar hormonstörande eftersom kroppen uppfattar ämnet som ett hormon. Kroppen kan då reagera på det falska hormonet eller hindras från att reagera när riktiga hormon produceras i kroppen. Hormonstörande ämnen kan påverka människor och miljö genom att de efterliknar, ökar eller just hämmar effekten av hormoner.
Man vet också att parabener kan påskynda tillväxten av cancerceller. I en engelsk undersökning har man funnit parabener i bröstcancerknölar. Det finns också misstankar om att flera av parabenerna fungerar som allergener, vilket kan medföra allergiska reaktioner när man använder produkter med parabener i.

Alla ämnen med parben i namnet, exempelvis ethylparaben, methylparaben, butylparaben, isobutylparaben, propylparaben, isopropylparaben.
Hormonstörande (i ringa grad). Allergena effekter.                                                            
Parabenerna Butylparaben och Isotylparaben klassas med ” hög miljöfara” och dessutom som bioackumulerbara, vilket betyder att parabener kan anhopas och koncentreras i djur och upp genom näringskedjan och är  miljöbelastande. Några parabener är svårnedbrytbara i vattenmiljö.
Bebisar är generellt mer utsatta för miljöpåverkan än vuxna och har lättare för att ta upp vissa ämnen i kroppen, Särskilt är det bebisars nervsystem, immunförsvar och fortplantningssystem som är mer känsligt, då utgör bebisar en särskild riskgrupp eftersom forskning i kemikalie- och miljöpåverkan oftast baseras på studie av vuxna.

Olika syntetiska konserveringsmedel:

Imidiazolidinyl Urea
Frigör formaldehyd vid temperatur över tio grader

Diazolidinyl Urea
Orsakar kontaktdermatit-hudallergier, eksem

DMDM Hydantoin
Hög giftighet,orsakar komntaktdermatit,innehåller formaldehyd. Används i schampo och deodoranter.

Methyl-,Propyl-,Butyl-,Ethylparaben
Giftigt, kan orsaka allergiska reaktioner och hudutslag. Används i en enorm mängd produkter och antas vara en orsak till ett ökat antal bröstcancerfall när det används i deodoranter.

2-Bromo-2-2-Nitro-Propane-1, 3-diol (Bronopil) 
Giftigt, kan orsaka allergisk kontaktdermatit. Används i ansiktskrämer,schampo mascara och badoljor.
Benzalkonium Chloride -
Hög giftighet, hudirriterande. Används i schampo,balsam och deodoranter.

Quarternium-15
Giftigt,kan orsaka hudutslag och allergiska reaktioner
Chloromethylisothiazolinone och Isothiazolinone -
Kan orsaka kontaktdermatit

Methylisothiazolinone och Methylchloroisothiazolinone -
Bbåda kan orska allergier

Butylated hydroxytoluene (BHT) och Butylated hydrxyanisole (BHA) -
Båda kan orsaka allergisk kontaktdermatit-
BHT är cancerogen.

Methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone
Kallas även kathon.
Allergiframkallande. Eventuellt neurotoxiskt.
Används som bl a konserveringsmedel.

 

Här är ämnen från Grøn Salons lista kallad FörbudsÄmneListan.

 
Ämnena är valda utifrån sina särskilt skadliga egenskaper och utbredda användning i kosmetika.Listan kan komma att utökas med fler ämnen med tiden. Utöver de nämnda ämnena finns en lång rad ämnen som används i kosmetika och som många människor är överkänsliga mot. Den här listan har dock endast fokus på produkter som används av frisörer på salonger.Alla produkter som används i en frisersalong måste ha en fullständig innehållsdeklaration, liksom alla produkter som säljs för hemmabruk

Sensibilisering innebär att utveckla känslighet för (något). Inom medicin (allergologi) menas processen som gör att kroppen utvecklar en (över)känslighet för något genom att bilda antikroppar, vilket kan leda till allergi.

1-naphthol
Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

Aminophenol
Alla ämnen med aminophenol i namnet. Omfattar också maminophenol, paminophenol och oaminophenol. Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

4-amino2-hydroxytoluene
Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

4-amino3-nitrophenol
Extremt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

P-phenylenediamine (PPD)
Ämnen med p-phenylenediamine i namnet. Omfattar också PPD och pphenylenediamine sulfate, Nphenylpphenylenediamine sulfate och
N,N-bis-(2hydroxyethyl) 2-nitro-p-p-henylenediamine.
Starkt till extremt sensibiliserande. Giftigt. Lokalt irriterande. Påverkar immunförsvaret
tillsammans med oxidationsmedel. Används bl a i hårfärg.

Resorcinol
Ämnen med resorcinol i namnet. Allergiframkallande. Eventuellt  hormonstörande.Används bl a i hårfärg.

Methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone
Kallas även kathon. Allergiframkallande. Eventuellt neurotoxiskt. Används som bl a  konserveringsmedel.

Toluene-2,5-diamine (PTD)
Ämnen med toluene-2,5-diamine i namnet. Omfattar också Toluene-2,5-diamine sulfate.Extremt sensibiliserade. Möjligen gentoxiskt. Giftigt Hälsovådligt.
Används bl a i hårfärg.Formaldehyd och formaldehyd-frigörare
Omfattar också DMDH Hydantoin, diazolidinyl urea, imidiazolidinyl urea.
Cancerframkallande. Giftiga. Används bl a som konserveringsmedel.

Thioglycolic acid och thioglycolate
Irriterande och sensibiliserande. Används bl a i permanent.

Formaldehyd och formaldehydfrigörare kan kallas Formaldehyde, Benzylhemiformal,2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-Bromo-5nitro1,3-dioxane, Diazolidinyl Urea, DMDM
Hydantoin, Imidazolidinyl Urea, Methenamine, Paraformaldehyd, Quaternium-15, Sodium hydroxymethylglycinate.

Dokumentation:

Akademiingeniør Johan Galster KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Miljø / Virksomhedsområdet