Välkommen till oss Amanda!

Amanda har utbildats på Ann Pettersson Hairdesignschool. Hon är inne på sista fasen på sin utbildning innan gesällen Som trainees är man i en praktiskt fas i sin frisörutbildning och …