Farliga ämnen i hårvårdsprodukter

Det här är ämnena från Grøn Salons lista över ämnen som inte får användas i certifierade grönasalonger, kallad FörbudsÄmneListan.
Ämnena är valda utifrån sina särskilt skadliga egenskaper och utbredda användning i kosmetika.
Listan kan komma att utökas med fler ämnen med tiden. Utöver de nämnda ämnena finns en lång rad ämnen som används i kosmetika och som många människor är överkänsliga mot. Den här listan har dock endast fokus på produkter som används av frisörer på salonger.
Grøn Salon kontrollerar årligen vid ett besök på de certifierade salongerna att ämnena på listan inte förekommer i produkterna som används.
Har du svårt att hitta en certifierad salong nära dig kan du skriva ut listan och ta med den till din ekologiska eller vanliga frisör, för att se om du kan få en ofarlig hårfärgning eller annan behandling.
Alla produkter som används i en frisersalong måste ha en fullständig innehållsdeklaration, liksom alla produkter som säljs för hemmabruk.

1-naphthol
Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

Aminophenol
Alla ämnen med aminophenol i namnet. Omfattar också maminophenol, paminophenol
och oaminophenol.
Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

4-amino2-hydroxytoluene
Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

4-amino3-nitrophenol
Extremt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

P-phenylenediamine (PPD)
Ämnen med p-phenylenediamine i namnet. Omfattar också PPD och pphenylenediamine
sulfate, Nphenylpphenylenediamine sulfate och
N,N-bis-(2hydroxyethyl) 2-nitro-p-p-henylenediamine.
Starkt till extremt sensibiliserande. Giftigt. Lokalt irriterande. Påverkar immunförsvaret
tillsammans med oxidationsmedel.
Används bl a i hårfärg.

Resorcinol
Ämnen med resorcinol i namnet.
Allergiframkallande. Eventuellt hormonstörande.
Används bl a i hårfärg.

Toluene-2,5-diamine (PTD)
Ämnen med toluene-2,5-diamine i namnet. Omfattar också Toluene-2,5-diamine sulfate.
Extremt sensibiliserade. Möjligen gentoxiskt. Giftigt Hälsovådligt.
Används bl a i hårfärg.
Formaldehyd och formaldehyd-frigörare
Omfattar också DMDH Hydantoin, diazolidinyl urea, imidiazolidinyl urea.
Cancerframkallande. Giftiga.
Används bl a som konserveringsmedel.

Methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone
Kallas även kathon.
Allergiframkallande. Eventuellt neurotoxiskt.
Används som bl a konserveringsmedel.

Paraben
Alla ämnen med parben i namnet, exempelvis ethylparaben, methylparaben, butylparaben,
isobutylparaben, propylparaben, isopropylparaben.
Hormonstörande (i ringa grad). Allergena effekter. Några parabener är svårnedbrytbara i
vattenmiljö.
Används bl a som konserveringsmedel.

Thioglycolic acid och thioglycolate
Irriterande och sensibiliserande.
Används bl a i permanent.

Formaldehyd och formaldehydfrigörare kan kallas Formaldehyde, Benzylhemiformal,
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-Bromo-5nitro1,3-dioxane, Diazolidinyl Urea, DMDM
Hydantoin, Imidazolidinyl Urea, Methenamine, Paraformaldehyd, Quaternium-15, Sodium
hydroxymethylglycinate.

 

 

 

Dokumentation:
Johan Galster
Akademiingeniør
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknikog
Miljøforvaltningen
Center for Miljø / Virksomhedsområdet